ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Agile
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Agile
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Agile
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Agile (เอจายล์)
     คือ การพัฒนาซอฟท์แวร์อาศัยการประสานงานและร่วมมือระหว่าง ผู้ใช้ และ ผู้สร้าง อย่างใกล้ชิด ถูกคิดค้นในปี 1990 จนกระทั่งปี 2001 ทีมงานได้เปลี่ยนชื่อเป็น (Agile Method) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์จะแทรกตัวเข้าไปในวิธีการแบบเดิม เพื่อให้งานสั้นลง ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ และรองรับต่อการเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า วิธีพัฒนาแบบนี้ถือเป็นการพัฒนาแบบทำซ้ำ โดยจะมีการพบปะสนทนากับผู้ใช้บ่อยครั่งพร้อมกับการส่งงานที่พัฒนาไปด้วย ซึ่งงานที่พัฒนาเน้นออกไปแบบส่วนย่อยๆ หากไม่ตรงหรือต้องการปรับเปลี่ยนก็สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องรื้อระบบใหม่ ทั้งหมด
วิธีนี้ยังมีการใช้กันอยู่แพร่หลาย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือจะใช้การผสมผสานกับวิธีอื่นๆ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับโครงการและการเปลี่ยนแปลกมากน้อยเพียงใด

จุดเด่น
- เหมาะสมกับงานที่ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
- ส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว
- การพยากรณ์ที่แม่นยำหลังจากการพบปะกับผู้ใช้งาน และมีการอัพเดทความต้องการของลูกค้าเสมอ
- สามารถ Scope งานได้อย่างรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับโครงการที่มีทีมพัฒนาขนาดเล็ก

ข้อจำกัด
- สมาชิกในทีมต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากต้องออกไปพบปะกับลูกค้าเสมอ
- ลูกค้าเห็นตัวงานสม่ำเสมอซึ่ง ซึ่งงานแต่ละชิ้นต้องตั่งอยู่ในขอบเขตงบประมาณ
- ขอบเขตอาจะกว้างขึ้นมากกว่าเดิม เนื่องจากต้องออกไปพบปะกับลูกค้าเสมอ
- ส่งผลเสียต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อที่จะไปพบปะ
- ต้องเข้าใจในวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงการตัดสินใจควรเลือกใช้วิธีให้เข้ากับสภาพองค์กร
- ไม่เหมาะสมกับระบบที่เน้นด้านความปลอดภัย


สอบถามบริการจากทางบริษัทได้ที่ www.mdsoft.co.th/support


แหล่งที่มา
https://en.wikipedia.org/wiki/Agile_sof ... evelopment
http://noc.mcu.ac.th/index.php?option=c ... 0-02-09-41


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo