ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ HTTPS
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

     HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol Secure คือ Protocol ที่เป็นมาตรฐานด้านการสื่อสารระหว่าง Server และเครื่อง Client ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันบนเครือข่าย Internet (www) โดย Client สามารถเรียก HTTP ผ่านทาง Browser เพื่อส่งคำร้องขอไปยัง Server เพื่อให้ Server ส่งผลลัพธ์กลับมาแล้วทำการแสดงผลที่ Browser ต่อไป โดยผลลัพธ์ที่จะได้จะเป็นข้อมูลแบบ Clear Text หรือไม่มีการเข้ารหัสเอาไว้ ทำให้ถูกดักจับได้ง่าย

     HTTPS หรือ Hypertext Transfer Protocol Secure ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัท Netscape Communications ในปี ค.ศ. 1994 สำหรับใช้ใน Browser Netscape Navigator โดย HTTPS จะทำงานควบคู่กันกับ HTTP โดยหลักการทำงานคือการสร้างรหัสความปลอดภัยหรือการเข้ารหัสในการแลกเปลี่ยน สื่อสารระหว่าง Server และ Client

ประโยชน์ของ HTTPS

     - ป้องกันการโจมตีจาก Hacker เนื่องจากข้อมูลถูกเข้ารหัสเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลนั้นได้ จึงทำให้เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความปลอดภัยอย่างมาก เช่น ธนาคาร, เว็บไซต์สำหรับซื้อขายสินค้า เป็นต้น

ข้อเสียของ HTTPS

     - เนื่องจากข้อมูลมีการเข้ารหัส ทำให้ต้องมีการถอดรหัสเพื่อการทำงานขั้นต่อไป จึงส่งผลให้การทำงานของเว็บไซต์ช้าลง นอกจากนี้ต้องมีการตั้งค่าให้กับ Server ให้รองรับกับการทำงานของระบบ และต้องมีการใช้ Public key certificate เพื่อให้ Browser สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ที่มีการใช้งาน HTTPS ได้ ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้ในเว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ได้เน้นในเรื่องความปลอดภัย

 บริการ Odoo Server พร้อมใช้


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB