ทำความรู้จัก Google Developers สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ (Part 1)
ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     สำหรับ Google เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะรู้จักคำนี้ดี ในด้านของเว็บไซต์ที่ใช้เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แน่นอนว่าในความเป็นจริงมีโอกาสน้อยมากที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ จากการพิมพ์ URL โดยตรง ในส่วนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะรู้ได้อย่างไรว่าเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าไปนั้น ใช้ URL อะไร ทางด้านของเจ้าของเว็บไซต์จะทำอย่างไรให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรู้จักและสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ได้ ด้วยสาเหตุนี้ทำให้เกิดระบบ Search Engine ที่ทำหน้าที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่นๆ ซึ่งนั่นก็คือ Google ถือเป็น Search Engine ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

 

 

     สำหรับ Google Developers ในส่วนของนักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นช่องทางให้นักพัฒนาเข้าไปศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ให้เกิดประสิทธิภาพใน เรื่องของความเร็ว การแสดงผล เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา ซึ่งทาง Google จะกำหนดมาตรฐานของการพัฒนาไว้ และมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเผยแพร่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา Google Developers สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ มีตัวที่น่าสนใจอยู่หลายตัว เช่น Polymer, Google Web Components, Material Design Lite, Analytics, Sign In, Maps มาทำความรู้จักแต่ละตัวกัน

     Polymer ใช้สำหรับออกแบบการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ (UI) ง่ายในการนำไปใช้งานและสามารถทำงานได้รวดเร็ว โดยแนวคิดมาจาก Web Component จะมองหน้าเว็บไซต์แยกเป็นส่วนๆ 1 ส่วนจะเรียกว่า 1 Component ใน 1 หน้าเว็บไซต์จะประกอบด้วยๆ หลาย Component ซึ่งสามารถเปิดปิดย้ายเปลี่ยนตำแหน่งของ Component ในแต่หน้าได้ ภาษาที่ใช้คือ HTML CSS Javascript
https://www.polymer-project.org/

     Google Web Components เป็น 1 ใน Elements ของ Polymer สามารถนำไปใส่ในเว็บไซต์ของเราได้ โดย Components ที่น่าสนใจก็หลายตัว เช่น google-analytics, google-calendar, google-chart, google-map นอกจากนี้ Elements ที่เป็น Google Web Components ยังมี Element พื้นฐานอื่นๆ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม นักพัฒนาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดมาใช้งานในเว็บไซต์ของตัวเองได้เลย
https://elements.polymer-project.org/br ... components

     Material Design Lite ใช้สำหรับการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ส่วนของ UI หลักการออกแบบของ Material Design จะไม่ใช้แค่การใส่ Style แต่จะลงรายละเอียดถึงการวางโครงสร้างต่างๆ ตามหลักเหตุผลในความเป็นจริง พื้นฐานของแสง พื้นผิวและการเคลื่อนไหว การสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุกับแสง เป็นการใช้คุณลักษณะที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจรายละเอียด ส่วนประกอบของการแสดงผลได้ง่าย
http://www.getmdl.io/

Google Developers สำหรับพัฒนาเว็บไซต์ https://developers.google.com/web/


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB