ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Stored Procedures ใน MySQL
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Stored Procedures ใน MySQL

 

 

 

     Stored Procedures คือการเขียนคำสัง SQL เก็บไว้ที่ฝั่ง Database แล้วทำการกำหนดชื่อของ Stored Procedures เพื่อเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานได้ในหลายๆ ภาษา เช่น Java, C#, PHP เป็นต้น

Stored Procedures ใน MySQL
     MySQL นั้นเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็น RDBMS (Relational database management system) ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งเป็น Open Source โดยใน MySQL นั้นจะรองรับการใช้งาน Stored Procedures ตั้งแต่เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป

ข้อดีของ Stored Procedures
     - ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ซึ่งหลังจากทำการ Compile แล้วจะสามารถเรียกใช้ได้ใน 1 Connection ซึ่งจะมีประโยชน์หากมีการเรียกใช้งานซ้ำๆ กันเป็นจำนวนมาก
     - ช่วยลด Traffic ได้ เนื่องจากไม่ต้องส่งคำสั่งไปทั้งชุดแต่เปลี่ยนมาเป็นการเรียกเฉพาะชื่อของ Stored Procedures แทน
     - เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ ด้วยการป้องกันการโจมตีแบบ SQL Injection

ข้อเสียของ Stored Procedures
     - ใน MySQL ไม่มีเครื่องมือช่วยสำหรับการ Debug ของ Stored Procedures
     - หากมีการสร้าง Stored Procedures จำนวนมากก็จะเป็นการใช้ทรพัยากรไปอย่างมากเช่นกัน
     - โครงสร้างของ Stored Procedures นั้นยากต่อการพัฒนาในรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนอย่างมาก


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB