ตัวดำเนินการของภาษา Python กับ Jython
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ตัวดำเนินการของภาษา Python กับ Jython

 

     Jython คือ ตัวดำเนินการของภาษา Python ที่ทำงานบน JVM ซึ่ง สามารถใช้ Java Class ได้ ยกเว้นบางโมดูลที่เป็นมาตรฐาน โดย Jython ได้รวมเกือบทุกโมดูลมาตรฐานของภาษา Python เข้าไว้ในตัวเอง นอกจากนี้ Jython ยังเป็น 1 ใน 2 ภาษา script ที่ใช้ใน WebSphere Application Server ซึ่งถูกใช้ใน IBM Rational development tools


ประวัติ
     Jython ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปลายปี 1997 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถเข้าถึงได้โดย Python และย้ายไป SourceForge ในเดือนตุลาคม ปี 2000 ปัจจุบัน Jython เวอร์ชั่น 2.7.10 ปล่อยเมื่อเดือน พฤษภาคม ปี 2015

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ ทำความรู้จักกับภาษา Python


ข้อมูลเพิ่มเติม
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jython
- https://wiki.python.org/jython/
- http://www.jython.org/jythonbook/en/1.0/ 


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo