Node.js คืออะไร
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

Node.js คืออะไร

 

      Node.js เป็นภาษาที่ทำงานอยู่ในฝั่ง Server ตัวหนึ่ง ซึ่ง Syntax ที่ใช้ในการเขียนก็คือ JavaScript และเป็นภาษาที่ออกแบบมาให้ทำงานแบบ Event-Driven หรือทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ และการทำงานแบบ Asynchronous ซึ่งสามารถทำงานในลำดับต่อไปโดยที่ไม่ต้องรอให้งานก่อนหน้าเสร็จก่อนแล้วจึง ทำงานขั้นต่อไป แต่ก็สามารถกำหนดให้ทำงานแบบ Synchronous ได้เช่นกัน โดยการกำหนด Callback เมื่องานแรกทำงานเสร็จแล้ว นอกจากนี้ Node.js นั้นจะใช้ Compiler จาก Google JavaScript Engine V8

Database Support
     - MySQL
     - Postgres
     - SQLite เป็นต้น

ข้อดีของ Node.js
     - มีการทำงานแบบ Event-Driven และ Asynchronous
     - รองรับ Concurrent ได้จำนวนมาก
     - เหมาะกับการทำ Web แบบ Real time
     - ประหยัดทรัพยากร ในการทำงาน
     - มีการประมวลผลที่รวดเร็ว
     - Syntax ที่ใช้คือ JavaScript

ข้อเสียของ Node.js
     - การทำงานร่วมกับ Windows OS อาจมีปัญหาในบางส่วนที่ไม่รองรับ

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Stored Procedures ใน MySQL


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB