HTML5 WebSockets
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

HTML5 WebSockets

 

     WebSockets เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน HTML5 ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานในเว็บเบราเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้การทำงานสื่อสารระหว่างเบราเซอร์และระบบเว็บไซต์สะดวกมากขึ้น การรับส่งข้อมูลเป็นแบบ Real-time เมื่อ WebSocket เปิดการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client และ Server จะมีการรับส่งข้อมูลกันแบบสองทาง การรับส่งข้อมูลหลังจากเปิดการเชื่อมต่อแล้วจะไม่มีการส่งคำร้องไปยัง Server อีก ทำให้ลดภาระของ Server ลดการส่งข้อมูลบนเครือข่ายลงได้มาก สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้มากขึ้น และการตอบสนองยังรวดเร็วกว่าการส่งข้อมูลแบบ Ajax โดยยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล WebSocket แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการขั้นตอนต่อไปในการสื่อสารเว็บเมื่อเทียบกับ Comet และ Ajax แต่ละเทคโนโลยีมีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง สามารถเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อให้เลือกการใช้งานได้อย่าง เหมาะสม

     WebSocket กำหนดการใช้รูปแบบ URI เป็น 2 รูปแบบ คือ WS สำหรับการเชื่อมต่อปกติไม่ได้เข้ารหัส และ WSS สำหรับการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส
ตัวอย่าง ws://localhost:8080 และ wss://localhost:8080

     WebSocket เป็นโปรโตคอลที่ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบ full-duplex ผ่านการเชื่อมต่อ TCP เพียงครั้งเดียว WebSocket กำหนดมาตรฐานโดย IETF เป็น RFC 6455 ในปี 2011 และ WebSocket API ในเว็บ IDL กำหนดมาตรฐานโดย W3C

     WebSocket สามารถทำงานได้บนเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari และ Opera

 

ที่มา: https://www.websocket.org/img/websocket ... ecture.jpg

ที่มา: https://www.websocket.org/


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB