Drupal Framework
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

Drupal Framework

 

 

     Drupal (ดรูปัล) เป็น Framework สำหรับการสร้างเว็บไซต์และจัดการเนื้อหาเว็บ (Content Management System : CMS) ในลักษณะของ Open Source ที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาภายนอกสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ Drupal ถูกใช้งานเป็นระบบเบื้องหลังของเว็บไซต์หลายเว็บทั่วโลก ตั้งแต่เว็บไซต์ขนาดเล็กจนถึงเว็บไซต์หน่วยงานขนาดใหญ่ รวมถึงเว็บไซต์ราชการหลายแห่ง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศซอฟต์แวร์ระบบจัดการเนื้อหาเว็บยอดเยี่ยม แห่งปี ในปี 2550 และ 2551

การทำงานของ Drupal
     - Drupal core เป็นกลุ่มของคำสั่งพื้นฐานในการสร้างเว็บไซต์ ที่รวมถึงความสามารถในการบริหารผู้ใช้งาน การลงทะเบียน การจัดหมวดหมู่ ระบบค้นหา และความสามารถพื้นฐานของการจัดหน้าตาเว็บ หรือบล็อก
     - Module เป็นกลุ่มของชุดคำสั่งเพิ่มเติม เพิ่มความสามารถเข้าไปเพิ่มจากคำสั่งพื้นฐานที่มี ซึ่งในเว็บไซต์ทั่วไปที่ใช้งานดรูปัลมักจะมีการติดตั้งมอจูลเพิ่มเสมอ โดยตัวอย่างความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่ ระบบ E-commerce ระบบการแสดงภาพสไลด์โชว์ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น
     - Theme เป็นชุดของคำสั่งที่ควบคุมการแสดงผลทั้งในส่วนของเนื้อหาและหน้าตา โดยหน้าตาของเว็บจะจัดการผ่าน CSS แสดงลักษณะของตำแหน่ง สี และการจัดวางเนื้อหา และส่วนจัดการเนื้อหาทำงานผ่านเทมเพลต ที่แสดงผลตามความต้องการของผู้ใช้ร่วมกับการแสดงผลหลักของระบบผ่านภาษา PHP

ข้อดีของ Drupal
- สามารถสร้าง URL ให้อ่านได้ง่าย เหมาะกับการทำ SEO และถือว่าเป็น CMS ที่ดีที่สุดในการทำ SEO
- Module , Plugin, ส่วนเสริมต่างๆ มีคุณภาพและฟรีเกือบทั้งหมด
- เหมาะกับการทำเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก หรือเว็บไซต์ E-commerce
- มีระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ครบถ้วน
- มีระบบความปลอดภัยที่ดี
- ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ Drupal
- http://www.whitehouse.gov/
- http://www.blouinartinfo.com/

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ การพัฒนา Web Application ด้วย Joomla Framework


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB