Database แบบ NoSQL กับ MongoDB
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทำความรู้จักกับ MongoDB

 

 

     MongoDB เป็น Database แบบ NoSQL ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหลายตัวที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งแบบ Open Source และ Commercial โดยข้อดีของ Database แบบ NoSQL คือมีการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ ได้รวดเร็วกว่า Database ที่ใช้คำสั่ง SQL ในการทำงานทั่วไป เช่น การอ่าน, การเขียน ข้อมูล เป็นต้น และยังรองรับการขยายตัวของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

     กรณีทดสอบ : การเพิ่มข้อมูล 1000 record
- MongoDB ใช้เวลา 1,912 ms.
- MySQL ใช้เวลา 16,327 ms.

     กรณีทดสอบ : แก้ไขข้อมูลข้อมูล 1000 record แบบ non-key'd update
- MongoDB ใช้เวลา 6,484 ms.
- MySQL ใช้เวลา 31,151 ms.

     กรณีทดสอบ : แก้ไขข้อมูลข้อมูล 1000 record แบบ key'd update
- MongoDB ใช้เวลา 1,097 ms.
- MySQL ใช้เวลา 1,592 ms.

ข้อมูลผลการทดสอบจาก : http://www.scalabiliti.com/blog/mongodb_vs_mysql

อย่างไร ก็ตามควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน เพื่อที่จะสามารถนำข้อดีของ Database แต่ละชนิดมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Stored Procedures ใน MySQL


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB