ทำความรู้จักกับ Microdata ใน Joomla
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

     Microdata เป็นการเพิ่มคำสั่งในเนื้อหาของเว็บไซต์ ลักษณะจะเป็น Tag คล้ายในภาษา HTML แทรกในส่วนต่างๆ ของเนื้อหา เนื่องจาก Search Engines ที่เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ของเรามีข้อจำกัดในการเข้าใจภาษาของมนุษย์ มันไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเนื้อหานี้เกี่ยวกับอะไร เช่น ชื่อผู้แต่ง สถานที่ หนังสือ เกมส์ หรือข้อมูลสินค้า ทำให้เกิด Microdata ขึ้นมา เพื่อให้ Search Engines สามารถเข้าใจและแปลความหมายของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้ Microdata ยังส่งผลต่ออันดับการค้นหาใน Search Engines ด้วย โดย Microdata ได้ถูกนำเข้ามาใน Joomla ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.2 และเริ่มเป็นรูปร่างในเวอร์ชั่น 3.3 สำหรับการใช้ Microdata เราสามารถดู Tag ที่จะนำมาใช้งานกับเนื้อหาเราได้จากเว็บไซต์ https://schema.org/docs/gs.html

ตัวอย่างที่ใช้ Microdata

<section itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   Hello, my name is
   <span itemprop="name">John Doe</span>,
   I am a
   <span itemprop="jobTitle">graduate research assistant</span>
   at the
   <span itemprop="affiliation">University of Dreams</span>.
   My friends call me
   <span itemprop="additionalName">Johnny</span>.
   You can visit my homepage at
   <a href="http://www.JohnnyD.com" itemprop="url">www.JohnnyD.com</a>.
   <section itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/PostalAddress">
      I live at
      <span itemprop="streetAddress">1234 Peach Drive</span>,
      <span itemprop="addressLocality">Warner Robins</span>,
      <span itemprop="addressRegion">Georgia</span>.
   </section>

 
สิ่งที่ Search Engines มองเห็น

 Item
   Type: http://schema.org/Person
   name = John Doe
   jobTitle = graduate research assistant
   affiliation = University of Dreams
   additionalName = Johnny
   url = http://www.johnnyd.com/
   address = Item(1)
Item 1
   Type: http://schema.org/PostalAddress
   streetAddress = 1234 Peach Drive
   addressLocality = Warner Robins
   addressRegion = Georgia

 

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ ที่  AMP HTML (Accelerated Mobile Pages)

 


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB