ทำความรู้จักกับ CSS
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

CSS คืออะไร

            • CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets
            • เป็นภาษาเฉพาะ และถูกกำหนดมาตรฐานโดย W3C ใช้สำหรับตกแต่งหน้าตาของเอกสารให้กับ HTML/XHTML ด้วย Element
            • รูปแบบที่ถูกเพิ่มเข้ามาใน HTML 4.0 ช่วยในการแก้ปัญหาได้ดี
            • CSS เป็นตัวช่วยในการทำงานเป็นอย่างมาก
            • สามารถเรียกใช้สไตล์ที่เก็บอยู่ในไฟล์ .css เข้ามาใช้ได้
 

ลักษณะการใช้งาน css แบ่งออกเป็น

            - External Style Sheet คือการนำสไตล์ที่เก็บอยู่ในไฟล์ .css เข้ามาใช้บนเว็บเพจ
            - Internal Style Sheet คือการใช้สไตล์ที่เก็บอยู่ภายในเว็บเพจนั้น
            - Inline Style คือการใช้คำสั่ง css กำกับไว้กับแท๊ก HTML


รูปแบบคำสั่งของ CSS

รูปแบบคำสั่งของ CSS ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
            1. Selector คือชื่อของสไตล์ สามารถเป็น HTML Tag ต่างๆ ได้ เช่น <body>, <p>, <h1> หรือเป็น Class name หรือ ID ที่เราตั้งชื่อให้ก็ได้
            2. Declaration เป็นส่วนที่กำหนดว่าสไตล์นี้มีรูปแบบอะไร ซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติ (Property) และค่าของคุณสมบัตินั้น (Value)
                        - property คือ คุณสมบัติในการจัดรูปแบบการแสดงผล เช่น color สำหรับกำหนดสี, font-size สำหรับกำหนดขนาดตัวอักษร
                        - value เป็น ค่า ที่เรากำหนดให้กับ property ต่างๆ เช่น color:white, font-size:14px


พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB