การสร้าง Account API สำหรับการใช้งาน Google map บนเว็บไซต์
การสร้าง Account API สำหรับการใช้งาน Google map บนเว็บไซต์
การสร้าง Account API สำหรับการใช้งาน Google map บนเว็บไซต์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 


การทำ api google map เพื่อให้เว็บไซต์ ใช้ google map ได้1.เข้าเว็บไซต์ https://console.cloud.google.com/home แล้วจะขึ้นให้ sign in

 2.กรอก gmail แล้ว รหัสผ่าน หากไม่มีให้ทำการสมัคร gmail แล้วกด next


 

 

3. สร้างโปรเจคใหม่

 


4.ตั้งชื่อโปรเจค และสร้าง

 

 


5.เลือกที่บริการ และข้อมูลรับรอง6.สร้างข้อมูลรับรอง
7.เลือกที่คีย์ api8. ได้คีย์ api