กลยุทธ์การขายสินค้าของธุรกิจในปัจจุบัน
กลยุทธ์การขายสินค้าของธุรกิจในปัจจุบัน
กลยุทธ์การขายสินค้าของธุรกิจในปัจจุบัน

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กลยุทธ์การขายสินค้าของธุรกิจในปัจจุบัน 

ภาพที่สื่อถึงการทำงานด้วยระบบ ERP เป็นเครื่องมือที่สามารถรองรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า
การทำงานด้วยระบบ ERP เป็นเครื่องมือที่สามารถรองรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทำให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

      ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยเศรษฐกิจที่เริ่มจะตกต่ำในตอนนี้ หลายๆ ธุรกิจจะต้องพัฒนาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ถึงจะสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้ ทั้งนี้ภายในหน่วยธุรกิจเองจะต้องมีรู้ทิศทางของตลาดในอนาคต เพื่อสามารถประเมินสถานการณ์ปริมาณสินค้าที่มีอยู่ให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาด หากมีปริมาณสินค้ามากเกินไป ทำให้สินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า หมดอายุ ไม่สามารถขายได้ ทำให้ธุรกิจขาดทุนจากส่วนนี้ได้ และถ้าสินค้ามีปริมาณน้อยเกินไป ธุรกิจจะเสียโอกาสในการขายสินค้าที่ควรจะขายได้ ฉะนั้นธุรกิจควรมีการวางแผนการขายสินค้าในธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการขายภายในธุรกิจ

      การขายสินค้าของธุรกิจ ควรมีระบบการจัดการภายในที่ดี โดยเริ่มจากการสำรวจตลาดของฝ่ายการตลาด เพื่อได้ทราบว่าผู้บริโภคสนใจ หรือต้องการอะไรในตอนนี้ และบอกข้อมูลทางทีมวิจัย เพื่อผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการ หลังจากนั้นมีการทดลองใช้ เพื่อทดสอบสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและให้ตรงกับวัตถุประสงค์ตามที่ฝ่ายการตลาดได้ประเมินไว้ หลังจากนั้นผลิตสินค้าที่ได้ทำการวิจัยและทดลองขายในตลาดเล็กๆ ก่อน หากสินค้าได้รับผลการตอบรับที่ดี ก็สามารถผลิตต่อและวางขายสินค้าให้ในตลาดกว้างๆได้ ในการเริ่มต้นขายสินค้า มีการลดราคา หรือจัดโปรโมชั่น เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในสินค้า และทดลองใช้  ในการขายสินค้าจะต้องผลิตสินค้าให้โดดเด่นกว่าสินค้าชนิดเดียวกัน มีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเก็ตที่ดึงดูดผู้บริโภค และสินค้าสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การขายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค หรือการขายสินค้าตามร้านค้า ร้านขายของชำ ที่ผู้บริโภคสามารถรับรู้สินค้าของธุรกิจได้  นอกจากนี้การเข้าถึงผู้บริโภคอาจรวมถึงการโฆษณาสินค้าให้ชัดเจน ว่าสินค้าของธุรกิจ ผลิตเพื่ออะไร เหมาะสำหรับผู้บริโภคระดับไหน ทำให้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น ทั้งนี้ในการจัดการภายในจะต้องอาศัยโปรแกรมทางบัญชีที่สามารถทำงานและสื่อสารกันภายในองค์กร ได้รวดเร็ว เพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าของฝ่ายผลิต การตรวจสอบสินค้าของฝ่ายขาย เพื่อทำการนำสินต้าให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น หากบริษัทมีระบบการจัดการภายในที่ดี ก็สามารถเพิ่มยอดขายในแต่ละปีได้เช่นเดียวกัน เพราะโปรแกรมทางบัญชีสามารถที่จะวิเคราะห์การดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดจากการทำงานภายในได้ ทำให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบและประเมินผลการทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

     ระบบ ERP เป็นโปรแกรมบัญชีโปรแกรมหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์การดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดจาการทำงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบการทำงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างแม่นยำ สามารถช่วยในการเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo