ซอฟต์แวร์ด้านการขาย สำหรับธุรกิจแต่ละขนาด
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 
ซอฟต์แวร์ด้านการขาย สำหรับธุรกิจแต่ละขนาด
ซอฟต์แวร์ด้านการขาย สำหรับธุรกิจแต่ละขนาด  

ซอฟต์แวร์ด้านการขาย สำหรับธุรกิจแต่ละขนาด

      สำหรับซอฟต์แวร์มีการนำมาใช้งานในหลายๆส่วนซึ่งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมจะสามารถช่วยให้การทำงานสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มาก แน่นอนว่าในแต่ละธุรกิจทุกขนาดมีการใช้งานซอฟต์แวร์หลายประเภทเช่นเดียวกับงานด้านการขาย ซอฟต์แวร์สามารถเข้ามาจัดการงานด้านการขายได้อย่างมากซึ่งงานด้านขายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจทุกขนาดดังนั้นการเพิ่มความสามารถให้งานด้านการขายเป็นสิ่งที่หลายๆธุรกิจต้องการ

ซอฟต์แวร์มีส่วนช่วยให้งานด้านการขายดีขึ้นอย่างไร ?

      แผนกการจัดการงานด้านการขายจำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับแผนกต่างๆ รวมถึงสินค้าคงเหลือ ราคาสินค้า การจองและสั่งซื้อสินค้า ทำให้อาจจะต้องใจพนักงานหลายๆจัดการ ซอฟต์แวร์ก็สามารถช่วยลดทรัพยากรในส่วนนี้ได้ ปัจจุบันซอฟต์แวร์ต่างในองค์กรสามรถเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ เช่นการบริการ ณ จุดขายหรือ POS (พีโอเอ็ส) ก็มีโปรแกรมในการคิดเงิน เชื่อมโยงกับข้อมูลสินค้าคงคลัง เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคาร ทำให้งานด้านการขายจัดการได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์การขาย และวางแผนการขายในอนาคตได้จากการเก็บข้อมูลลูกค้า พฤติกรรมการบริโภคสินค้า ปริมาณการขาย สำหรับธุรกิจในปัจจุบันมีคู่แข่งจำนวนมากการเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีก็เป็นอีกช่องทางทำให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างมั่นคง

ความสามารถและข้อดีของซอฟต์แวร์ด้านการขาย

  • จัดการใบเสนอราคา (Price List (ไพรซ์ ลิส)) 
  • จัดการคำสั่งซื้อสินค้า 
  • เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายฝ่าย ลดทรัพยากรในองค์กร
  • บันทึก Invoice (อินวอย) ขายสินค้าเพื่อพิมพ์ใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี และใบสำคัญขาย (Sales Voucher (เซล วอยเชอร์))
  • ตรวจสอบสินค้าคงคลัง
  • สรุปยอดขาย
  • วางแผนและวิเคราะห์การขาย

ทางบริษัท เอ็ม.ดี ซอฟต์ มีบริการดูแลปรับแต่งเทมเพลตเว็บไซต์ เว็บบอร์ด และหากใครที่ต้องการให้เว็บไซต์มีความสามารถที่มากกว่าเว็บไซต์ทั่วๆไปก็มีบริการพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP ซึ่งสามารถที่จะสอบถามเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579 ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด