ระบบ Fulfillment กับการจัดการขั้นตอนการทำงานของธุรกิจ
ระบบ Fulfillment กับการจัดการขั้นตอนการทำงานของธุรกิจ
ระบบ Fulfillment กับการจัดการขั้นตอนการทำงานของธุรกิจ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ธุรกิจ Fulfillment เป็นธุรกิจให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ ช่วยจัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า และส่งสินค้า ให้กับกลุ่มธุรกิจ E-commerce หรือร้านค้าออนไลน์ ส่งผลให้การทำงานของธุรกิจ Fulfillment ขั้นตอนในการทำงานหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้าตามรายการคำลั่งซื่้อ การแพ็กสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าปลายทาง หากมีการวางแผนขั้ตอนการทำงานที่ดี และมีระบบที่ช่วยจัดการขั้นตอนกานทำงานที่ดี ก็จะช่วยให้งานทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ธุรกิจ Fulfillment เป็นธุรกิจให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ ช่วยจัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า และส่งสินค้า ให้กับกลุ่มธุรกิจ E-commerce หรือร้านค้าออนไลน์ ส่งผลให้การทำงานของธุรกิจ Fulfillment ขั้นตอนในการทำงานหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้าตามรายการคำลั่งซื่้อ การแพ็กสินค้า ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อสินค้าปลายทาง หากมีการวางแผนขั้ตอนการทำงานที่ดี และมีระบบที่ช่วยจัดการขั้นตอนกานทำงานที่ดี ก็จะช่วยให้งานทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในขั้นตอนการทำงานของธุรกิจ จะมีการรับและส่งข้อมูลกันระหว่างผู้ให้บริการ Fulfillment และเจ้าของร้านค้าออนไลน์ และระหว่างร้านค้าออนไลค์ กับผู้สั่งซื้อสินค้า จะเห็นได้ว่าการรับส่งข้อมูลระหว่างกันแบ่งเป็น 2 ส่วน อาจทำให้เกินปัญหาให้การปัญหาความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลได้ ในการส่งข้อมูลระหว่างกัน จะแบ่งออกเป็น 3 แบบหลักๆ คือ 1. การรับรายการคำสั่งซื้อ 2. การแสดงจำนวนสต็อกสินค้าภายในคลังสินค้า และ 3. การจัดส่งสินค้า ปัญหาตรงนี้ หากมีระบบที่สามารถช่วยบันทึกข้อมูลจากฝั่งร้านค้าออนไลน์ ส่งต่อให้ผู้บริการ Fulfillment ได้ในทันที ก็จะทำให้ลดปัญหาความล่าช้าตรงนี้ไปได้

โดยระบบจะช่วยจัดการการรับส่งข้อมูลดังกล่าวได้ โดยสามารถแสดงข้อมูลจำนวนสต็อกสินค้าให้กับหน้าระบบของร้านค้าออนไลน์ เมื่อมีคนมาสั่งสินค้า ก็จะทราบได้ว่า สินค้าชนิดนั้นๆ มีจำนวนเท่าไหร่ และสามารถซื้อสินค้าชิ้นนั้นได้หรือไม่ เมื่อมีรายการคำสั่งซื้อสินค้า รายการคำสั่งซื้อก็จะถูกส่งมาบบระบบหลังบ้านทันที ผู้ให้บริการ Fulfillment ก็จะสามารถจัดการรายการคำสังซื้อนั้นได้ทันที รายการคำสั่งซื้อก็จะแสดงรายละเอียดของสินค้า รูปแบบการแพ็กสินค้า และการจัดส่งสินค้ามาให้ ทำให้สามารถดำเนินงานตามขั้นตอนของกิจการได้ และเมื่อมีการหยิบสินค้าแต่ละชิ้น แผนกหยิบสินค้าก็จะสามารถบันทึกตัดสต็อกสินค้าได้ทันที เมื่อหยิบสินค้าตามรายการสินค้าเสร็จ ก็จะถูกส่งตอนไปขั้นตอนการแพ็กสินค้า แผนกแพ็กสินค้าก็สามรถตรวจสอบได้ว่า แต่ละรายการคำสั่งซื้อสินค้านั้น มีรูปแบบการแพ็คสินค้าแบบใด เมื่อแพ็คสินค้าเสร็จแล้ว สินค้าก็จะถูกจัดส่งให้กับผู้บริการขนส่ง ตามรายละเอียดในรายการคำสั่งซื้อสินค้า เมื่อจัดส่งสินค้าแล้ว ระบบก็จะนำข้อมูลการจัดส่งสินค้าไปแสดงหน้าระบบร้านค้าออนไลน์ ทำให้ผู้ซื้อสินค้า สามารถเช็คสถานะการจัดส่งสินค้าได้ทันที

นอกจากการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าระบบร้านค้าออนไลน์แล้ว ในส่วนหลังบ้าน ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ API เพื่อรับข้อมูลสถานะการจัดส่งกับผู้บริการขนส่งได้ เชื่อมต่อ API กับผู้ให้บริการ Marketplace เช่น Shoppee , Lazada เพื่อรับข้อมูลการขายได้ และสามารถเชื่อมต่อ API กับ PAYMENT GateWay ระบบแจ้งเตือน Tracking number (Email , SMS , LIne) ไปยังร้านค้าออนไลนน์ หรือผู้ซื้อสินค้าได้ 

  ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo