อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ Fulfillment ทำงานได้สะดวกขึ้น
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ Fulfillment ทำงานได้สะดวกขึ้น
อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ Fulfillment ทำงานได้สะดวกขึ้น
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ในการดำเนินธุรกิจ Fulfillment ที่มีการแข่งขันสูง การวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว จะช่วยให้การทำงานของพนักงานของกิจการ สามารถทำงานได้งานขึ้น นอกจากการวางแผนการดำเนินให้เป็นระบบระเบียบแล้ว การหาอุปกรณ์ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบการทำงาน และช่วยทุนแรงในการทำงานในการตรวจนับสต็อกสินค้า จัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า และจัดส่งสินค้า ก็จะช่วยลดการเกิดความผิดพลาด และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการดำเนินธุรกิจ Fulfillment ที่มีการแข่งขันสูง การวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว จะช่วยให้การทำงานของพนักงานของกิจการ สามารถทำงานได้งานขึ้น นอกจากการวางแผนการดำเนินให้เป็นระบบระเบียบแล้ว การหาอุปกรณ์ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับระบบการทำงาน และช่วยทุนแรงในการทำงานในการตรวจนับสต็อกสินค้า จัดเก็บสินค้า แพ็กสินค้า และจัดส่งสินค้า ก็จะช่วยลดการเกิดความผิดพลาด และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่สามารถช่วยทุนแรงในการทำงาน เช่น

- เครื่องอ่านบาร์โค้ด ตัวเครื่องอ่านอ่านโค้ดจะสามารถอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ด และป้อนข้่อมูลตัวเลขบาร์โค้ดเข้าระบบได้ และระบบจะดึงข้อมูลที่บันทึกไว้ในบาร์โค้ดนั้น มาแสดงผลบนตัวระบบ ทำให้สามารถทราบข้อมูลของสินค้าแต่ละชิ้น ว่ามีการบันทึกข้อมูลอะไรไว้บ้าง หรือการเรียกดูออเดอร์ ก็สามารถทำได้ ทำให้การนับสต็อกสินค้า การจัดรายการสินค้าตามออเดอร์ และการจัดส่งสินค้า สามารถทำได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- เครื่องพิมพ์สติ้กเกอร์บาร์โค้ด ตัวเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถพิมพ์บาร์โค้ดจากระบบออกมา สำหรับแปะกับสินค้าแต่ละชิ้น แปะตามรายการออเดอร์สินค้า หรือแปะหน้าลังพัสดุที่ต้องการจัดส่งสินค้า ทำให้การเช็คสินค้า สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และสติ้กเกอร์หรือข้อความต่างๆที่จะแปะลงในตัวสินค้า หรือแปะหน้าลังพัสดุดูเรียบรร้อย และเป็นระบบระเบียบมากขึ้นอีกด้วย

- เครื่องพิมพ์เอกสารแบบเป็นชุด และกระดาษสำหรับพิมพ์เอกสารแบบเป็นชุด การใช้เครื่องพิมพ์เอกสารแบบเป็นชุด จะช่วยทำให้การสั่งพิมพ์เอกสาร ออเดอร์สินค้า สามารถทำได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การรับรายการออเดอร์สินค้ามา เมื่อมีการหยิบสินค้าแล้ว แผนกหยิบสินค้าก็จะดึงเอกสารที่แนบมาในออเดอร์ในส่วนที่เป็นของแผนกหยิบสินค้าออกไป และส่งต่อให้กับแผนกแพ็กสินค้า เมื่อแผนกแพ็กสินค้าได้รับรายการสินค้าตามออเดอร์ ก็จะสามารถตรวจสอบรายการสินค้าตามออเดอร์ได้ และเมื่อทำการแพ็กสินค้าแล้ว ก็จะนำเอาเอกสารของแผนกแพ็กสินค้าออกจากชุดเอกสาร และเมื่อถึงแผนกจัดส่งสินค้าก็จะสามารถจัดส่งสินค้าตามรายละเอียดที่อยู่ในเอกสารได้ทันที สำหรับกระดาษสำหรับพิมพ์เอกสารแบบเป็นชุด มักจะมีราคาต่ำกว่ากระดาษทั่วไป ทำให้สามารถลดต้นทุนในส่วนของเอกสารของแต่ละออเดอร์ได้อีกด้วย

 

นอกจากอุปกรณ์ที่ยกตัวอย่างแล้ว ยังมีอุกรณ์อื่นๆที่สามารถเชื่อต่อกับระบบการทำงาน และช่วยทุนแรงในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์สติ้กเกอร์สำหรับแปะเอกสารหน้าลังพัสดุ เครื่องอ่านคิวอาร์โค้ด เครื่องขายสินค้าแบบ POS ฯลฯ 

ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP และทางเรามีระบบ ERP ที่รองรับการทำงานของธุรกิจบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odooพัฒนาระบบ CRM