บริการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ องค์กรมหาชนที่มีบริษัทลูก หน่วยงานราชการที่มีหน่วยงานย่อย
บริการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ องค์กรมหาชนที่มีบริษัทลูก หน่วยงานราชการที่มีหน่วยงานย่อย
บริการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ องค์กรมหาชนที่มีบริษัทลูก หน่วยงานราชการที่มีหน่วยงานย่อย

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

บริการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ องค์กรมหาชนที่มีบริษัทลูก หน่วยงานราชการที่มีหน่วยงานย่อย

     การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับและอื่นๆ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เพื่อให้บุคลากรหรือลูกค้าได้รับทราบข้อมูลจากองค์กร ซึ่งสื่อหรือวิธีการส่งข้อมูลสามารถทำได้หลายทาง หากเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แต่สำหรับยุคของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทำ Website (เว็บไซต์) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ โดยเว็บไซต์จะเป็นช่องทางที่ช่วยแนะนำธุรกิจของคุณให้ลูกค้าได้รู้จักมากขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และแน่นอนว่าสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธุรกิจได้

     สำหรับธุรกิจที่มีเว็บไซต์เดียวแต่มีข้อมูลข่าวสารในปริมาณมาก อาจจะต้องแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรหรือลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก แต่ในกรณีของธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลข่าวสารปริมาณมากมีการแบ่งเว็บไซต์ออกเป็นบริษัทในเครือ หรือ ถ้าเป็นหน่วยงานราชการอาจจะแบ่งออกเป็นกระทรวง กรม และกองต่างๆ ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังเว็บไซต์ต่างๆ อาจจะค่อนข้างยุ่งยาก และอาจเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น ถ้ามีประกาศใหม่จากเว็บไซต์หลักที่เว็บไซต์อื่นๆ ในเครือจะต้องแจ้งให้บุคลากรหรือลูกค้ารับทราบ เว็บไซต์หลักจะลงข้อมูลของตัวเอง จากนั้นบริษัทในเครือก็ต้องเอาข้อมูลมาลงในเว็บไซต์ตัวเองอีกที ถ้ามีเว็บไซต์ในเครือ 10 ที่ ก็ต้องนำไปลง 10 ที่ และถ้าเว็บไซต์หลักมีการแก้ไขข้อมูลที่แจ้งไปแล้ว เว็บไซต์ในเครือก็ต้องเข้าไปแก้ไขตาม เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและตรงกัน จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าเกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนและความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์หลักแล้วเว็บไซต์ในเครืออาจจะไม่ได้แก้ไขตามหรือแก้ไขไม่ครบ ทำให้บุคลากรหรือลูกค้าได้รับข้อมูลที่ผิด ซึ่งส่งผลเสียกับธุรกิจได้

     จากปัญหาดังกล่าวจะทำอย่างไรให้เว็บไซต์หลักสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังเว็บไซต์ในเครือได้อย่างถูกต้อง และลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด มีบริการสำหรับเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารคือเว็บไซต์หลัก หลังจากเพิ่มข้อมูลข่าวสารต่างๆ แล้ว ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ในเครือแบบอัตโนมัติและทันที โดยเว็บไซต์ในเครือไม่จำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีก ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนออกไป นอกจากนี้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาการแก้ไขข้อมูล เพราะหากเว็บไซต์หลักมีการแก้ไขหรือแม้แต่ลบข้อมูลข่าวสารนั้นออกไป เว็บไซต์ในเครือยังสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมือนกับเว็บไซต์หลัก สำหรับการกระจายข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์หลักไปยังเว็บไซต์ในเครือนั้น เว็บไซต์หลักสามารถกำหนดการเชื่อมต่อได้เองแบบง่ายๆ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ หน่วยงานราชการ ที่มีการเชื่อมต่อและกระจายข้อมูลข่าวสาร บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด พร้อมให้คำปรึกษา

     บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ก็มีพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP , บริการดูแลเว็บไซต์, บริการเว็บไซต์ E-Commerce หากสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติมได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579 ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด