แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา สำหรับธุรกิจ
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ธุรกิจที่หลากหลายมากมายที่เติบโตขึ้นมานั้นล้วนแล้วประกอบไปด้วยการซื้อขายเพื่อดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต แปรรูปสินค้าต่าง ๆ ซื้อมาขายไป ธุรกิจการให้บริการ นั้น นอกจากจะมีการดำเนินการรูปแบบทั่วไปแล้วก็จำเป็นจะต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ โดยรวมแล้วต้องมีนั้นคือเว็บไซต์สำหรับเป็นหน้าตาบริษัท และก่อนที่จะมีการตกลงซื้อ ตกลงขายนั้นก็ต้องมีกระบวนการเสนอราคาโดยใช้ใบเสนอราคา ซึ่งเราจะมาอธิบายให้เข้าใจถึงความสำคัญของใบเสนอราคาและแนะนำตัวอย่าง ของใบเสนอราคาในรูปแบบต่างๆ กันนะครับ

ใบเสนอราคา หรือ Quotation

นั้นเป็นเอกสารเสนอราคาที่บริษัทจะจัดทำให้กับลูกค้าสำหรับนำเสนอกรณีที่ต้องการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า เพื่อที่ทางผู้ซื้อนั้นได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องรายการสินค้า บริการ และเงื่อนไขต่างๆ ช่องทางการชำระเงิน ช่องทางการจัดส่ง/ช่องทางการรับบริการ  เป็นต้น ซึ่งเรียกได้ว่าจะมีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนในใบเดียวเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการพิจราณาและตัดสินใจได้ในทันที และต่อไปเราจะแนะนำตัวอย่างใบเสนอราคาในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งอธิบายส่วนสำคัญในใบนั้นๆ โดยรวบรวมมาจากระบบ MDERP

ตัวอย่างรูปแบบใบเสนอราคาทั่วไป

องค์ประกอบใบเสนอราคาทั่วไปรูปแบบใบเสนอราคามาตราฐาน 

ก่อนอื่นเลยเราขอแนะนำรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ในใบเสนอราคาว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งประกอบด้วยกันอยู่ 3 ส่วน

 1. Header คือส่วนหัวของใบเสนอราคาแสดงข้อมูลบ่งบอกตัวตนผู้ซื้อและผู้ขาย และเอกสาร ประกอบไปด้วย


  • โลโก้บริษัท 
  • ชื่อ - ที่อยู่ทางฝั่งผู้ขายและผู้ซื้อ
  • ข้อมูลติดต่อ เบอร์โทร และ Email ติดต่อ ทางฝั่งผู้ขาย
  • เลขที่ของเอกสารใบเสนอราคา
  • ชื่อของเอกสาร พร้อมระบุหน้าเอกสาร
  • วันที่ทำรายการเสนอราคา 
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาที่ออกใบกำกับภาษี (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
  • รหัสของลูกค้า และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (จะมีหรือไม่มีก็ได้)

 2. Description คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียดของรายการ สินค้า/บริการ ที่เสนอราคาซื้อ / ขาย ประกอบไปด้วย
  • เลขลำดับรายการ (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
  • รหัสสินค้า / บริการ
  • รายละเอียดสินค้า / บริการ
  • จำนวนต่อหน่วย
  • ราคาต่อหน่วย
  • มูลค่ารวมแต่ละสินค้า
  • ตัวอักษรแสดงจำนวนเงิน
  • มูลค่าสินค้ารวมทุกชิ้น
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • มูลค่ารวมภาษี
 3. Footer คือ ส่วนท้ายของเอกสารแสดงข้อมูลผู้ออกใบเสนอราคาและผู้ยินยอมรับเงื่อนไข ประกอบไปด้วย
  • ชื่อผู้เสนอราคา 
  • ลายมือผู้สั่งซื้อ / ผู้ยินยอม อนุมัติเงื่อนไขรายการ
  • ประโยคข้อความแจ้งลูกค้าเพิ่มเติม (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
  • ช่องทางการชำระเงิน (จะมีหรือไม่มีก็ได้)
  • ข้อความขอบคุณลูกค้า (จะมีหรือไม่มีก็ได้)

ต่อมาเรามาแนะนำรูปแบบใบเสนอราคาแต่ละแบบที่ MDERP มีกันเลยนะครับ

 1. ใบเสนอราคารูปแบบเน้นพื้นหลังว่างผสมตารางเล็กน้อย  เป็นรูปแบบที่พื้นหลังว่างและผสมกับการนำเสนอแบบตารางเพียงเล็กน้อย โดยส่วนที่เพิ่มเข้ามานั้นจะเป็น ข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าหรือ รับบริการ นอกจากนี้ยังเพิ่มในส่วนของเรทราคามาให้ดู  และตัดแบ่งรูปแบบส่วนหัวและส่วนท้ายอกก เหมือนเป็นใบเสนอราคาในรูปแบบสัดส่วนเดียว

  ผสมตารางเล็กน้อย
  ใบเสนอราคาเน้นพื้นหลังว่างผสมตารางเล็กน้อย
 2. ใบเสนอราคารูปแบบ 3 ส่วน เรียกได้ว่ารายละเอียดใกล้เคียงกับรูปแบบที่ 1 เลย เพราะพื้นหลังว่างและมีตารางเพียงเล็กน้อยปรับรูปแบบมินิมอล ดูสบายตา ยังแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนหัว รายละเอียด และส่วนท้ายที่เพิ่มเข้ามานั้น ก็เป็นข้อมูลเบอร์โทร , Fax, Email, Website, เลขผู้เสียภาษี, ผู้ติดต่อ  ของบริษัทผู้ทำการเสนอขายนั่นเอง 
   
  ใบเสนอราคา 3 ส่วน
  ใบเสนอราคา 3 ส่วน พื้นหลังว่างผสมตารางเล็กน้อย
 3. ใบเสนอราคารูปแบบที่มีภาพสินค้าประกอบ เรียกได้ว่ารายละเอียดครบครันกันเลยทีเดียวโดยส่วนหัวนั้นปรับเพิ่มช่องทางติดต่ออย่าง Line ID และ วิธีการจัดส่ง , เงื่อนไขการชำระเงิน นะครับ ส่วนของรายละเอียดนั้นเพิ่มเติมเข้ามาในการแสดงรายการสินค้า/บริการ คือรูปภาพสินค้าประกอบนะครับ และส่วนท้ายนั้น เพิ่มระบบ QRcode สำหรับแสกนจ่ายชำระเงิน และ แอดเพื่อนทาง Line ได้สะดวกมากขึ้น แถมยังมีแสดงข้อมูล เลขบัญชีธนาคาร และหมายเลข PromptPay สำหรับชำระเงิน ในส่วนท้ายนี้ก็ยังปรับแสดงช่องหมายเหตุเพื่อแจงรายละเอียดให้ผู้ซื้อก่อนตัดสินใจชัดเจน และปรับช่องการเซ็นชื่อสำหรับตกลง ให้ดูสวยงามากขึ้น

  ใบเสนอราคามีรูปภาพประกอบ
  ใบเสนอราคามีรูปภาพประกอบและช่องทางชำระเงิน
 4. ใบเสนอราคารูปแบบที่เพิ่มช่องทางติดต่อเป็น QRcode รายละเอียดและดีไซน์ทั้งหมดเหมือนกันเลยกับใบเสนอราคารูปแบบที่ 3 นะครับ เพียงแต่ในใบนี้ปรับนำรูปภาพของสินค้าที่อยู่ในส่วนของตารางรายการสินค้านั้นออก เพียงเท่านั้นเอง 

  ใบเสนอราคาเพิ่ม QRcode
  รูปแบบมี QRcode
 5. ใบเสนอราคารูปแบบที่ดูเป็นใบกำกับภาษี สำหรับใบแสนอราคารูปแบบนี้นั้นดีไซน์ดูเป็นทางการสามารถนำไปปริ้นโดยไม่ต้องเตรียมกระดาษต่อเนื่องได้เลย เพราะจัดรูปแบบชัดเจนใช้กระดาษ เปล่าๆ ได้สบาย โดยรูปแบบนี้ เน้นใช้ตารางแต่เส้นบางที่แยกรายละเอียดชัดเจน และในส่วนท้ายยังเพิ่มข้อความทิ้งท้ายสำหรับสื่อสารกับลูกค้าที่ทำให้ดูเหมือนใส่ใจ และเพิ่มชื่อฟอร์มของเอกสารระบุไว้ชัดเจน

  ใบเสนอราคารูปแบบใบกำกับภาษี
  ใบเสนอราคารูปแบบใบกำกับภาษี
 6. ใบเสนอราคารูปแบบที่ไม่มีเส้นตาราง เป็นใบเสนอราคาที่เป็นตัวอักษรล้วนนั่นเองเหมาะสำหรับท่านที่จะนำไปใช้กับที่เป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัทนั้นถือว่าเหมาะมากๆ หรือกระดาษจำพวกกระดาษต่อเนื่องที่มีหลายๆ Copy นั่นเอง

  ใบเสนอราคาไร้ฟอร์ม
  ใบเสนอราคารูปแบบที่ไม่มีเส้นตาราง
 7. ใบเสนอราคารูปแบบตาราง เป็นใบเสนอราคาที่ดูเป็นทางการมีรายละเอียดยิบย่อยเพิ่มมาและเน้นเป็นรูปแบบตารางคล้ายกับใบแจ้งหนี้ 

  ใบเสนอราคารูปแบบตาราง
  ใบเสนอราคารูปแบบตาราง

เป็นยังไงบ้างครับกับรูปแบบใบเสนอราคาที่เราได้เตรียมมาสามารถเลือกให้เหมาะกับบริษัทของท่านได้ซึ่งทั้งหมดนี้ปริ้นออกมาจากระบบ MDSOFT ERP หรือ MDERP ที่นอกจากจะทำใบเสนอราคาแล้วยังสามารถนำไปปรับใช้งานได้ทั้งองค์ของท่าน ด้วย   Features ที่หลากหลายมากความสามารถที่ใช้งานง่ายและมีสื่อแนะนำที่ชัดเจนอีกด้วยสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก

 

 


บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo