บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประกอบกิจการ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค บริการทางการขายและการตลาด รวมถึงโฆษณา ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์

สถานะ:   Active 

 

บริการพัฒนา CRM บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo