บริการพัฒนา ระบบ CRM

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
  สถาบันอนุญาโตตุลาการ งานด้านอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ ได้มีการนำระบบ CRM เข้าไปใช้ในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ CRM...
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
‹ ›   เป็นผู้ผลิต-นำเข้า จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ DAPPER และ DA PP   ระบบ MD-CRM เป็นระบบที่ช่วยการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ประกอบกิจการ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค บริการทางการขายและการตลาด รวมถึงโฆษณา ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ สถานะ:   Active    บริการพัฒนา CRM บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ...