บริการพัฒนา ระบบ CRM

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ - CRM

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งานด้านอนุญาโตตุลาการ

เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์

ได้มีการนำระบบ CRM เข้าไปใช้ในหน่วยงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบ CRM ที่พัฒนาให้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

    สำหรับ CRM ที่เน้นระบบสำหรับในองค์กร
ให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วและถูกต้อง
การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ฝ่าย ทำได้ง่ายถึงแม้จะมีข้อมูลมาก
นอกจากนี้ CRM ยังสนับสนุนรับระบบลูกค้า
ในการให้บริการข้อมูล ระบบสมาชิก ระบบสัมมนา
ระบบติดตามลูกค้า และอื่นๆที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับองค์กร

 

บริการพัฒนา CRM บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo