ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP ณ. บมจ. ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP ณ. บมจ. ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP ณ. บมจ. ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร"  ณ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากมาย 50 โครงการ ทำให้การจัดการของแต่ละส่วนงานมีความซับซ้อนทางบริษัทจึงมองหาระบบที่สามารถตอบโจทย์กับองค์กรขนาดใหญ่ได้และมีความยืดหยุนทุกกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ที่ความความเชี่ยวชาญด้านระบบจัดการองค์กร วันนี้ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ได้มีโอกาสนำเสนอระบบ Odoo 11 ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดซึ่งจะมีการอบรม ในส่วน overview ภาพรวม ของระบบ และเจาะลึกตามส่วนงานขององค์กร โดยจะได้เห็นความสามารถทั้งหมดของระบบ Odoo 11 ที่เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสระบบของจริงและสามารถนำไปใช้ได้