ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP ณ. บมจ. ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร"  ณ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มากมาย 50 โครงการ ทำให้การจัดการของแต่ละส่วนงานมีความซับซ้อนทางบริษัทจึงมองหาระบบที่สามารถตอบโจทย์กับองค์กรขนาดใหญ่ได้และมีความยืดหยุนทุกกระบวนการทำงาน ทั้งนี้ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ที่ความความเชี่ยวชาญด้านระบบจัดการองค์กร วันนี้ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ได้มีโอกาสนำเสนอระบบ Odoo 11 ที่เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดซึ่งจะมีการอบรม ในส่วน overview ภาพรวม ของระบบ และเจาะลึกตามส่วนงานขององค์กร โดยจะได้เห็นความสามารถทั้งหมดของระบบ Odoo 11 ที่เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสระบบของจริงและสามารถนำไปใช้ได้