ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 28
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 28 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชร์มากมาย และตรงกับธุรกิจของตน ระบบ ERP ถือเป็นระบบที่ครอบคุมในการบริหารธุรกิจได้หลายรูปแบบและผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่แล้วจะมีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ บริษัท ยูโร พีทูพี ไดเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท อินโนเวทีฟ บิซิเนส แอนาไลติกส์ จำกัด และ บริษท บุ๊คเน็ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 28" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Odoo