ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP ณ โรงพยาบาลนครพนม
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร" ณ ชั้น 4 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ตึกอำนวยการ) โรงพยาบาลนครพนม ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชร์มากมาย และตรงกับธุรกิจของตน ระบบ ERP ถือเป็นระบบที่ครอบคุมในการบริหารธุรกิจได้หลายรูปแบบและผู้ที่เข้าอบรมส่วนเป็นพนักงานในโรงพยาบาล ได้แก่ พนักงานไอที หมอ พยาบาลและพนักงานในโรงพยาบาลเป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมรับชมวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Odoo