ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 27
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 27 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชร์มากมาย และตรงกับธุรกิจของตน ระบบ ERP ถือเป็นระบบที่ครอบคุมในการบริหารธุรกิจได้หลายรูปแบบและผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่แล้วจะมีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ บริษัท เทคน่า จำกัด , บริษัท ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์ จำกัด , บริษัท เพียว ไอที จำกัดและมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 27" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Odoo