ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 26
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 26 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชร์มากมาย และตรงกับธุรกิจของตน ระบบ ERP ถือเป็นระบบที่ครอบคุมในการบริหารธุรกิจได้หลายรูปแบบและผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่แล้วจะมีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ บริษัท พระนครเทคโนโลยี ดิสทริบิวชั่น จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรผ้ายางโลหะ , บริษัท โอแอลอีดี จำกัด , ดิจิทรอน โซลุชั่น เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 26" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Odoo