ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 25
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 25 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชร์มากมาย และตรงกับธุรกิจของตน ระบบ ERP ถือเป็นระบบที่ครอบคุมในการบริหารธุรกิจได้หลายรูปแบบและผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่แล้วจะมีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด , บริษัท วอล์ค ทู เดอะ ฟิวเจอร์ , บริษัท วีกรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 25" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features Odoo 11 ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Odoo