ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 24
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 24 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชร์มากมาย และตรงกับธุรกิจของตน ระบบ ERP ถือเป็นระบบที่ครอบคุมในการบริหารธุรกิจได้หลายรูปแบบและผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่แล้วจะมีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ บริษัท สุรจิตทุ่งสง จำกัด , อินเตอร์เน็ต บิซิเนส เน็ตเวอค จำกัด , บริษัท ไอไบโอ จำกัด, อินโฟมีเดีย คอมมูนิเคชั่น, SE-Update เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 24" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร