ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 23
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร" ครั้งที่ 23 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชร์มากมาย และตรงกับธุรกิจของตน ระบบ ERP ถือเป็นระบบที่ครอบคุมในการบริหารธุรกิจได้หลายรูปแบบและผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่แล้วจะมีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีเนน , บริษัท ทรานเทค แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ปส์ จำกัด , บริษัท ไทยรีเฟอร์ จํากัด, ict outsourcing, บริษัท บ้านเชียง คาร์เป็ท จํากัด เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ERP สำหรับองค์กร ครั้งที่ 23" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features Odoo 10 ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร