ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 9 เพื่อใช้งาน ERP ในองค์กร ครั้งที่ 13
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 9 เพื่อใช้งาน ERP ในองค์กร" ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. บริษัทวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, Prakit Holdings Public Company Limited บริษัทบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ, Ben Line Transport Co.,Ltd. บริษัทซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป, Genie Benny Co.,Ltd. บริษัทการขนถ่ายสินค้า, บริษัท โรงสีข้าววิวัฒน์ จำกัด บริษัทการสีข้าว, บริษัท ทันตราธันวา กรุ๊ป จำกัด บริษัทกิจกรรมทางทันตกรรม เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไป ใช้งานจริง" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features odoo 9 เพื่อการนำไปใช้ ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร

 


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Odoo