ตัวอย่างลูกค้าอบรมแนะนำ Features Odoo 9 เพื่อใช้งาน ERP ในองค์กร ครั้งที่ 12
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

     การจัด "อบรมแนะนำ Features Odoo 9 เพื่อใช้งาน ERP ในองค์กร" ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น Premium Equipment & Engineering Co.,Ltd จำหน่ายและให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบอัดอากาศแบบครบวงจร, บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัทผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค จำหน่ายยาและเวชภัณฑ์จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฟรี่ทาวน์เฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ครบวงจร เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง" รับชมวีดีโอได้ที่ วีดีโอออนไลน์อบรมแนะนำ Features odoo 9 เพื่อการนำไปใช้ ในส่วนของ ERP พัฒนาองค์กร

 


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Odoo