ตัวอย่างลูกค้าอบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง ครั้งที่ 9
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

     การจัด "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง" ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น บริษัท ซี.เอ.พี.พี.กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด บรษัทจำหน่ายอาหารเสริมความงามและบำรุงร่างกาย, U-Marketing International Co., Ltd. บรษัทให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ, บริษัท ยาดรัก จำกัด ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์, บริษัท แอดวานซ์ คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด ร้านขายปลีกเครื่องเล่นวีดิโอเกมและซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง"

 


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม OpenERP