ตัวอย่างลูกค้าอบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง ครั้งที่ 6
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

     การจัด "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง" ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ อาทิเช่น บริษัท ไทยเอ็มทีบี จำกัด บริษัทให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์, Aqua Nishihara Corporation Ltd. บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส, Thai-Japan Gas Co.,Ltd. บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรม และแก๊สทางการแพทย์รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ธุรกิจไม่ีว่าจะมีขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่ก็สามารถที่จะเข้าร่วมการอบรมเพื่อนำความรู้ไปใช้ในธุรกิจหรือในองค์กรได้ สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง"

 


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม OpenERP