ตัวอย่างลูกค้าอบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง ครั้งที่ 5
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

     การจัด "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง" ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด จากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการไทย,บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ผู้ให้บริการประกันชีวิต ประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เข้าร่วมอีกด้วย เนื้อหาจากการอบรมจะทำให้บริษัทที่เข้าร่วมสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้งานจริงในองค์กร สามารถชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมอบรมได้ที่ ประมวลภาพบรรยายกาศ "อบรมการใช้งาน OpenERP เพื่อนำไปใช้งานจริง"

 


ตัวอย่างลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม OpenERP