ทำความรู้จักกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทำความรู้จักกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทำความรู้จักกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อสังหาริมทรัพย์ ในทางกฎหมาย หมายถึงที่ดินและทรัพย์สินอื่น ที่อยู่ติดกับที่ดิน เช่น อาคาร, บ้านเรือน, ทาวน์เฮาส์, คอนโด หรือหอพัก ส่วนคำว่าธุรกิจนั้นหมายถึงการซื้อขายหรือการให้บริการภายใต้กฎหมาย ดังนั้นหากพูดให้เข้าใจง่ายๆ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นคือ การสร้างรายได้จากที่ดินจากการขาย หรือให้เช่าที่ดิน ในรูปแบบต่างๆ การทำธุรกิจอสังหริมทรพย์นั้นไม่จำกัดเฉพาะคนที่มีเงินเท่านั้น เพราะการเป็นนายหน้าที่ดินก็ถือเป็นการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน

ภาพประกอบบทความทำความรู้จักกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทำความรู้จักกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่

1. เพื่อการเกษตรอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อทำการเกษตรคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรรที่ดินเพื่อทำการเกษตรเป็นหลักเช่นสวนเกษตร

2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยเป็นหลัก เช่น ทาวน์เฮาส์, อพาร์ทเมนท์, หอพัก

3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ คือธุรกิจที่จัดสรรที่ดินในเชิงพาณิชย์ เช่น โรมแรม, ตลาด, มินิออฟฟิศ หรืออาคารจอดรถให้เช่า

4. เพื่อหัวเรื่อง: การอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อหัวเรื่อง: การอุตสาหกรรมคือธุรกิจที่จัดสรรที่ดินเพื่อทำการอุตสาหกรรมเป็นหลักเช่นติดต่อนิคมอุตสาหกรรม, มินิแฟคตอรี่

5. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักผ่อน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม คือธุรกิจที่จัดสรรที่ดินเพื่อให้ผู้มาใช้บริการได้พักผ่อน เช่น รีสอร์ท, โรงแรมตากอากาศ