ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอีเมล์แอดเดรส และรหัสผ่าน หรือ ภ.อ.03
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอีเมล์แอดเดรส และรหัสผ่าน หรือ ภ.อ.03
ขั้นตอนการขอเปลี่ยนอีเมล์แอดเดรส และรหัสผ่าน หรือ ภ.อ.03

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

กิจการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและเข้าเงื่อนไขที่จะต้องเสียภาษีจะต้องเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการยื่นเสียภาษีหรือประกันสังคม ก็สามารถทำได้ 2 วิธี คือการยื่นเสียภาษีได้ที่กรมสรรพากร และการยื่นเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตซึ่งขึ้นอยู่กับความสะดวกของกิจการ แต่หากจะยื่นภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตกิจการจะต้องมี User และ Pasword ที่จะใช้ในการยื่นเสียภาษี แต่หากกิจการต้องที่จะเปลี่ยนแปลงอีเมล์ แอดเดรส และรหัสผ่าน ก็สามารถทำได้ โดยวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการขอเปลี่ยนแปลงอีเมล์ แอดเดรส และรหัสผ่าน พร้อมเอกสารที่กิจการต้องเตรียม


การขอเปลี่ยนอีเมล์เเละรหัสผ่าน สำหรับยื่นภาษีออนไลน์
การขอเปลี่ยนอีเมล์เเละรหัสผ่าน สำหรับยื่นภาษีออนไลน์


เอกสารที่ต้องเตรียม
1. เอกสาร ภ.อ. 03 หรือแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงอีเมล์ แอดเดรส หรือรหัสผ่าน พร้อมระบุรายละเอียดให้เรียบร้อย
2. สำเนานิติบุคคลหรือเจ้าของกิจการ พร้อมลายเซ็นต์ของเจ้าของสำเนาและเซ็นต์สำเนาถูกต้อง
3. หนังสือรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมตราประทับนิติบุคคลและลายเซ็ฯต์ทุกหน้า
4. หนังสือมอบอำนาจ หากให้ผู้อื่น ๆ ดำเนินการแทน (กรณีที่เจ้าของกิจการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรณีที่ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากร สามารถยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่กิจการตั้งอยู่
2. กรณีที่ยื่นเอกสารผ่านที่อีเมล์ สามารถรวบรวมเอกสารส่งผ่านอีเมล์ของสรรพากรเขตพื้นที่นั้น ๆ
3. รอทางสรรพากรดำเนินการให้ภายใน 5-7 วัน ไม่รวมวันหยุดทางราชการ
4. หากนานเกินไปสามารถโทรไปสอบถามความคืบหน้าได้ ในกรณีที่ไม่มีคิวการเปลี่ยนอีเมล์ แอดเดรส หรือรหัสผ่านที่เยอะเกินไปทางสรรพากรจะดำเนินการให้ทันที รอประมาณ 30 นาทีจะได้ User และ Pasword ใหม่
5. ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ตามต้องการ

อีเมล์แอดเดรส และรหัสผ่านไม่ควรให้ผู้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด เนื่องจากเป็น User และ Pasword ที่ใช้เกี่ยวกับการยื่ยเสียภาษี หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ หากมีผู้ใดที่ทราบ User และ Pasword ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเกิดผลเสียต่อ{--mlinkarticle=721--}กิจการได้ เช่น อาจถูกเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทำให้ไม่สามารถยื่นเสียภาษีได้ทันเวลา และจะส่งผลเสียต่อกิจการได้
 
อ้างอิง
- "กรมสรรพากร คืออะไร". [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=140&t=56547
- "ภาษี คืออะไร". [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=140&t=55071
- "E-Mail คืออะไร อีเมล คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดยใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์". [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2029-e-mail-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html