ข้อดีของระบบ ERP ที่สามารถระบุบัญชีธนาคาร เพื่อสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าของธนาคารได้
ข้อดีของระบบ ERP ที่สามารถระบุบัญชีธนาคาร เพื่อสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าของธนาคารได้
ข้อดีของระบบ ERP ที่สามารถระบุบัญชีธนาคาร เพื่อสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าของธนาคารได้
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ข้อดีของระบบ ERP ที่สามารถระบุบัญชีธนาคาร เพื่อสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าของธนาคารได้

         การระบุบัญชีธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดเงินในการธุรกรรมระหว่างธุรกิจ

การระบุบัญชีธนาคารในระบบ ERP

          การจ่ายชำระเงินในการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ สามารถทำได้ง่ายขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชั่นในการจ่ายชำระเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ติดต่อธุรกิจต่างๆ ประหยัดเวลา และไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้ผู้ดำเนินการหันมาทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชั่น มากยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้การเก็บหลักฐานในการทำธุรกรรมนั้นก็สำคัญด้วยเช่นกัน เพราะเป็นการยืนยันหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถตรวจสอบได้

          การดำเนินงานภายในธุรกิจที่มีทั้งการซื้อ-ขาย นั้น จะต้องจดบันทึกรายการทางการเงินให้ถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดและสามารถตรวจสอบยอดเงินกับการการดำเนินงานจริงๆ ว่ามียอดเงินตรงกันหรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบได้ไงนั้น ธุรกิจจะต้องมีบัญชีธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมภายในธุรกิจโดยเฉพาะ เพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดเงิน และพิสูจน์ยอดทางการเงินว่าตรงกันหรือไม่ ในการดำเนินงานระบบ ERP (อีอาร์พี) สามารถเพิ่มบัญชีที่ใช้ในการทำธุรกรรมเข้าไปได้ เมื่อเกิดธุรกรรม เช่น ถ้ามีการซื้อ-ขายมีการรับชำระเงินของลูกค้า ลูกค้าโอนเงินเข้าตตอนไหน ยอดเงินเท่าไร สามารถเรียกดู statement (สเตทเม้นท์) ในการวันดังกล่าวได้  แต่ถ้ามีเงินเข้าในบัญชีแต่ไม่มีการทำรายการนั้นๆ ในระบบ ก็อาจมีการตรวจสอบว่าเหตุเกิจากระบบเสียหาย หรือผู้ใช้ระบบมีการทำทุจริตยักยอกเงินของธุรกิจไปหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันการกระทำความผิดของผู้ใช้งานในระบบ ทั้งนี้ระบบ ERP (อีอาร์พี) ยังสามารถแนบเอกสารหรือหลักฐานในการรับชำระเงิน หรือการจ่ายชำระเงินไว้ใต้รายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน Log a note (ล็อคอพโน๊ต) ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นเฉพาะผู้ที่ใช้งานในระบบเท่านั้น บุคคลภายนอกจะไม่สามารถเห็นได้ ทำให้รายการนั้นมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีหลักฐานประกอบการชำระเงินจริงๆ 

ภาพแสดงการรับชำระเงินโดยระบุบัญชีธนาคารของบริษัท
การทำงานของระบบ ERP  หน้าการระบุช่องทางการรับชำระเงิน

         และทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความรู้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการทำงานที่สะดวก สามารถตรวจสอบ มีความน่าเชื่อถือ เป็นการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo