บริษัทควรจะออกใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า ตอนไหนดี ?
บริษัทควรจะออกใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า ตอนไหนดี ?
บริษัทควรจะออกใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า ตอนไหนดี ?

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
การออกใบกำกับภาษี
การออกใบกำกับภาษี

บริษัทควรจะออกใบกำกับภาษี ให้ลูกค้า ตอนไหน

    ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นการขายสินค้า บริการ หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งการออกเอกสารต่าง ๆ ก็เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า บริษัทควรจะเลือกออกวันไหนดี วันที่ส่งใบแจ้งหนี้ หรือวันที่ลูกค้าจ่ายชำระเงิน วันนี้ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด จะมาแนะนำเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีครับ ซึ่งธุรกิจที่จะนำมายกตัวอย่างวันนี้คือ การขายสินค้า และ บริการ ครับ

  • การขายสินค้า เมื่อส่งสินค้า ควรออกเป็น ใบแจ้งหนี้ (หรือใบส่งของ)/ใบกำกับภาษีและออก ใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับชำระค่าสินค้า
  • การให้บริการ เมื่อบริการเสร็จ ควรออกเป็น ใบแจ้งหนี้ และออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เมื่อได้รับชำระค่าบริการ บริษัทไม่ควรออกใบกำกับภาษีก่อนการรับชำระเงิน...เพราะทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง...ต้องนำส่งภาษีก่อน...และอาจมีกรณีลูกค้าเป็นหนี้สูญ

    ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP (อีอาร์พี) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร ยกตัวอย่างเช่น การออกเอกสารต่างๆ ให้คู่ค้า เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของ หรือ ใบแจ้งหนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถเลือก TAX Point หรือ จุดที่เกิดภาษี ในการออกเอกสารได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลบริการ หรือโทร 08-1619-8579 ครับ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo