การใช้สติ๊กเกอร์แลกแต้มจากการซื้อสินค้าของธุรกิจ
การใช้สติ๊กเกอร์แลกแต้มจากการซื้อสินค้าของธุรกิจ
การใช้สติ๊กเกอร์แลกแต้มจากการซื้อสินค้าของธุรกิจ
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การใช้สติ๊กเกอร์แลกของจากการซื้อสินค้าของธุรกิจ

ภาพแสดงการใช้สติ๊กเกอร์แลกของจากการซื้อสินค้าของธุรกิจ
ระบบการซื้อสินค้าโดยมีสติ๊กเกอร์ให้เพื่อนำไปแลกของรางวัลของแต่ละธุรกิจ

       ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจต่างๆ ได้มีการแข่งขันกันในการดำเนินธุรกิจ เพื่อดึงลูกค้ามาให้ได้โดยมีการทำกลยุทธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น มีการทำของสัมมนาคุณ เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจสินค้าที่ธุรกิจได้ขายหรือบริการ หรือมีการสะสมแต้มจากแสตมป์ สติ๊กเกอร์ ที่ได้จากการซื้อสินค้าในราคาที่กำหนด เพื่อนำมาแลกของรางวัลที่ทางธุรกิจได้จัดทำขึ้น 

        ในการใช้สติ๊กเกอร์แลกของจากการซื้อสินค้าของธุรกิจ ถือเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมการขายอย่างหนึ่ง  ซึ่งของที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อสะสมแต้มครบตามที่กำหนดนั้น จะต้องคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าของธุรกิจนั้นไป ธุรกิจจะต้องหาสินค้าที่มีคุณค่า หรือ มีประโยชน์สำหรับลูกค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าซื้อสินค้าของธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจอาจจะมีการกำหนดระยะเวลาในการใช้แต้มสะสมเพื่อนำไปแลกของมาใช้ ทั้งนี้ในการจัดการกลยุทธิ์ส่งเสริมการขายนี้้จะต้องมีระบบจัดการที่ดี เพื่อรองรับการใช้งานการส่งเสริมการขายและไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน  ถ้ากลยุทธ์ที่กล่าวมาประสบความสำเร็จ นอกจากธุรกิจจะมีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วยังเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอีกด้วย 

        ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการและครอบคลุมการใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo