รายละเอียดใบแจ้งหนี้สำคัญฉไน
รายละเอียดใบแจ้งหนี้สำคัญฉไน
รายละเอียดใบแจ้งหนี้สำคัญฉไน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รายละเอียดใบแจ้งหนี้สำคัญฉไน

การรับรู้รายละเอียดของใบแจ้งหนี้ที่เข้าใจตรงกัน
การสื่อสารผ่านใบแจ้งหนี้เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจ


        ในปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจมากมาย ซึ่งแต่ละธุรกิจมีการซื้อ-ขายแบบมีเงินเชื่อ หรือแบบไม่มีเงินเชื่อ โดยทางธุรกิจจะมีการติดตามใบแจ้งหนี้ในวัน เวลาที่กำหนดขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้พูดคุยกันไว้ และแสดงหลักฐานผ่านใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยผู้ขาย เพื่อยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ลูกค้าทราบ

        ในกรณีที่การซื้อ-ขายแบบมีเงินเชื่อจะมีการออกใบวางบิล (ฺฺBilling Note) หรือใบแจ้งหนี้ (Customer Invoice) เพื่อแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าทราบ ถึงค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ลูกค้าจะต้องจ่าย  โดยคำอธิบายรายละเอียดการแจ้งหนี้ ทางบริษัทจะต้องเขียนคำอธิบายให้ชัดเจน ถูกต้อง สามารถสื่อสารให้ผู้ซื้อเข้าใจตามบริษัทต้องการด้วยภาษาที่เป็นทางการ  โดยคำนึงถึงผู้ได้รับเอกสารเป็นหลัก เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น สามารถแก้ไขได้ตรงจุด  นอกจากนี้ลูกค้าสามารถที่จะสอบถามข้อมูลทางบริษัทได้ถูกต้อง หากมีข้อมูลที่สงสัยจากเอกสารที่ผู้ขายเป็นคนออก ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางบริษัทจะต้องคำนึงถึงในการออกเอกสารต่างๆ อาจจะมีการใส่หมายเหตุไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ หากไม่ชำระตามเงื่อนไข และมีการบันทึกไว้ในระบบเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

     ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ มีการบันทึกข้อมูล และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo