ประโยชน์ของการระบุ Payment Terms บน ERP ถือเป็นการผูกข้อมูลการซื้อ-ขายของลูกค้า
ประโยชน์ของการระบุ Payment Terms บน ERP ถือเป็นการผูกข้อมูลการซื้อ-ขายของลูกค้า
ประโยชน์ของการระบุ Payment Terms บน ERP ถือเป็นการผูกข้อมูลการซื้อ-ขายของลูกค้า
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประโยชน์ของการระบุ Payment Terms บน ERP ถือเป็นการผูกข้อมูลการซื้อ-ขายของลูกค้า

รูปแสดงการติดต่อ มีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นข้อตกลง
Payment term บนระบบ ERP กับการผูกข้อมูลของลูกค้า

           ปัจจุบันมีการซื้อขายด้วยการให้เครดิตเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากลูกค้าให้ความสนใจในการซื้อสินค้าด้วยจำนวนเงินน้อยๆ และทำการผ่อนชำระเงินในคราวหลังถือว่าเป็นความสะดวกในการชำระเงินสำหรับลูกค้า ซึ่งในการชำระเงินที่มีการผ่อนชำระนั้น จะต้องมีการทำข้อตกลงเงื่อนไขในการชำระเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อทำการออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทราบและนำเงินมาจ่ายชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 15 วัน, 20 วัน, 45 วัน เป็นต้น

           ในการสร้างหรือตั้งค่า Payment terms ในระบบ ERP ถือเป็นการผูกข้อมูลการค้าขายกับลูกค้า โดยจะแสดงผ่านหน้าใบแจ้งหนี้ของลูกค้า (Customer Invoice) ให้อัตโนมัติ กล่าวคือ เมื่อมีการทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการในราคาสินค้าจำนวนมากๆ ผู้ซื้ออาจออกเงื่อนไขในการชำระเงิน (Payment Terms) ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ลูกค้า ซึ่งอาจจะมีการทำข้อตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ข้อมูลในส่วนนี้สามารถตั้งค่าได้ที่ฐานข้อมูลลูกค้าโดยตรงหรือแก้ไขผ่านหน้าใบแจ้งหนี้ที่ออกให้ลูกค้าได้ ซึ่งถือเป็นข้อดีของระบบ ERP ที่สามารถเลือกได้ว่าจะให้เงื่อนไขการชำระเงินแก่ลูกค้าเท่าไร หากมีการเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้ ทั้ง 2 วิธี คือแก้ไขที่ฐานข้อมูลและใบแจ้งหนี้ที่จะส่งให้ลูกค้า ถือเป็นการผูกการชำระเงินและเตือนความจำว่าลูกค้าจะต้องจ่ายให้ทันภายในวัน เวลา ไหน เป็นระยะเวลากี่วัน

           การผูกข้อมูลลูกค้าไวในระบบบริษัท สามารถดูการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้ โดยเฉพาะเงื่อนไขในการชำระเงินดังกล่าว บริษัทสามารถทราบวัน เวลา ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระเงินให้กับบริษัทได้ ถือเป็นการทำงานที่ไม่ซับซ้อน และสามารถสื่อสารให้กับลูกค้าทราบได้ หากมีการซื้อขายสินค้าในครั้งต่อไป สามารถดูข้อมูลในระบบและตอบคำถามลูกค้าได้

           ทั้งนี้ ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ERP เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ และ ครอบคลุม การใช้งาน ทุกแผนกภายในองค์กร เพื่อการจัดการบริหารที่ง่าย และ สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น หากสนใจสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการได้ที่ สอบถามข้อมูลบริการ ได้ค่ะ

บทความโดย : https://www.mdsoft.co.th/ (บริษัทเอ็ม.ดี ซอฟต์ จำกัด)

บริการพัฒนา Module OpenERP บริการติดตั้งระบบ OpenERP บริการ Implement ระบบ ERP ด้วย Odoo