ฝึกงานสหกิจศึกษาไม่เพียงฝึกเพื่อแค่ผ่านแต่ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง
ฝึกงานสหกิจศึกษาไม่เพียงฝึกเพื่อแค่ผ่านแต่ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง
ฝึกงานสหกิจศึกษาไม่เพียงฝึกเพื่อแค่ผ่านแต่ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

ฝึกงานไม่ใช่แค่ให้ผ่านแต่ต้องได้รับประสบการณ์จริง

ฝึกงานอย่างมีคุณภาพ
ฝึกงานกับ mdsoft ได้มากกว่าประสบการณ์

          ระบบการศึกษาในไทยปัจจุบันโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ถือว่ายังไม่เข้าถึงหลักงานทำงานที่แท้จริงเพราะช่วงการศึกษาระดับปริญญาตรีนอกจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะมีงานชิ้นสำคัญที่สุดอย่าง Project หรือ การฝึกงานตามสถานที่ประกอบการจริง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนเข้าทำงานจริง ซึ่งแต่ละสถานที่ก็มีหลักการทำงานที่แตกต่างกันอาจจะทำเพื่อแค่ผ่านฝึกงานตามเวลาที่กำหนด

          ซึ่งระบบสหกิจศึกษาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการจริงตามสถานประกอบการที่มีระบบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จากการทำงานและพัฒนาทักษะตามความสามารถงานด้านที่ตัวเองรักดังนั้นสถานประกอบการจะต้องใส่ใจเหมือนกับนักศึกษาฝึกงานเป็นพนักงานคนหนึ่งซึ่งลักษณะการทำงานจะต้องได้รับเหมือนกับพนักงานคนอื่นๆด้วยเช่นกัน

          ทั้งนี้บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ก็เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานไม่เพียงแต่ผ่าน Project แต่ยังได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและประสบการณ์ทำงานที่แท้จริงซึ่งลักษณะงานจะทำงานร่วมกับคนอื่นๆในองค์กรและเป็นงานที่ใช้ได้จริงรวมถึง Project ที่สามารถใช้งานได้จริงจากสถานประกอบการซึ่งไม่ใช่ Project ที่ทำเสร็จแล้วทิ้งหรือปล่อยไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งาน และแน่นอนว่าสำหรับนักศึกษาฝึกงานแต่ละตำแหน่งจะนำประสบการณ์ที่ได้รับไปทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆได้อย่างไม่ติดขัดและ สร้างศักยภาพที่แท้จริงให้กับตัวเอง


บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ก็ยินดีรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในหลายๆตำแหน่งเช่น

  1. รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ : ดูรายละเอียด/สมัครฝึกงาน
  2. รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์  : ดูรายละเอียด/สมัครฝึกงาน
  3. รับ สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง บัญชี  : ดูรายละเอียด/สมัครฝึกงาน
  4. รับ สมัคร นักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการคอมพิวเตอร์  : ดูรายละเอียด/สมัครฝึกงาน

ชมตัวอย่างนักศึกษาฝึกงานและผลงานของนักศึกษาฝึกงานแต่ละสถาบัน