ตัวอย่างนักศึกษาฝึกงาน
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จำนวนนักศึกษาฝึกงาน ทั้งหมด 21 คน