React  JavaScript Library
React  JavaScript Library
React  JavaScript Library
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

React

    

     React หรือ ReactJS เป็น Open source JavaScript Library ที่สำหรับสร้าง User Interface บนเว็บ ซึ่งจะมีความคล้ายกันกับ AngularJS แต่มีความเเตกต่างจาก JQuery คือ React สามารถที่จะสร้าง DOM ได้เอง เหมาะกับเว็บที่มีการเปลี่ยนเเปลงอยู่เรื่อยๆ เรียกได้ว่าไม่ต้องมี HTML บนหน้าเว็บก็สามารถใช้ React เขียนในส่วนของ Interface ได้เลย มีส่วนการทำงานเกี่ยวกับ Event ต่างๆ ด้วยการใช้ฟังก์ชั่น Render ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียน Event handler แบบ Jquery แต่ใช้วิธี Onchange, Onsubmit ลงไปได้เลย
    
     React จะทำงานในส่วนของ Client ดังนั้นเราสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา Server script เช่น PHP, ASP และ JSP เป็นต้น เพื่อใช้ในการพัฒนา Web Application ที่น่าสนใจรวมถึงข้อดีของ React คือมันถูกพัฒนาโดย Facebook นั้นเองส่วนเรื่องข้อจำกัดคือสร้างได้เฉพาะเว็บเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://facebook.github.io/react/index.html

พัฒนาโปรแกรมบนเว็บ PHP บริการพัฒนา Joomla Extension พัฒนาและปรับแต่งเว็บบอร์ด phpBB