การจัด "อบรมการใช้งาน Billing System"ที่ทาง เอ็ม.ดี.ซอฟต์ ได้พัฒนาให้กับทาง Nissin วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ในการจัดอบรมการใช้งาน Billing System นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการทำงานของระบบทั้งการใช้งานด้าน front end
และการใช้งานด้าน back end ให้กับผู้ใช้งานโดยตรงอย่าง Nissin ซึ่งกิจกรรมการอบรมที่จัดขึ้นจะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดแต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างดี


 • เนื้อหาในที่ใช้ในการอบรม

 • ลำดับแรกแนะนำการ login ในฝั่ง front end

 • สอนวิธีการแก้ไขรหัสฝั่งเว็บไซต์

 • สอนวิธีการกด Confirm Billing Note

 • สอนกรณีลืมรหัสผ่านต้องทำยังไง

 • สอนวิธีการค้นหาในหน้าเว็บไซต์

 • แนะนำเมนูที่ใช้ฝั่งระบบหรือ Back End

 • สอนการสร้างข้อมูลและการแก้ไขสถานะในระบบ

 • สอนวิธีการ import ข้อมูลเข้าระบบ

 • สอนขั้นตอนของการ Export ข้อมูล

 • แนะนำการใช้ full text ตัวกรองในการค้นหาข้อมูล

 • สอนขั้นตอนการสร้าง user และกำหนดสิทธิให้ user

 • สอนวิธีการเพิ่ม Articles

 • สอนวิธีการอัพโหลดรูปเข้าระบบ

 • สอนวิธีการลบ และกู้ Articles ในระบบ

 • บรรยากาศผู้เข้าร่วมอบรม (ออนไลน์)