ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมออนไลน์  "อบรมการนำ Odoo ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 การนำ Odoo13 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ของเราได้ทำการจัดอบรมออนไลน์สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ระบบ Odoo13 แต่ไม่สะดวกเดินทาง สามารถลงทะเบียนอบรมออนไลน์กับเราได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสะบายให้กับคุณ สามารถอบรมอยู่ที่บ้านได้ไม่ต้องเดินทาง ช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการเดินทาง ช่วยให้การเรียนรู้ของคุณเป็นไปได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคยเป็น 


  • อบรม Odoo13 ออนไลน์

  • อบรม Odoo13 ออนไลน์ผ่านโน๊ตบุ้ค

  • ภาพบรรยากาศห้องอบรมของวิทยากร

  • จอโปรเจคเตอร์ อุปกรณ์ช่วยในการอบรม

  • ไมค์ อุปกรณ์ที่ใช่ในการอบรมออนไลน์