ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้นำทัพทีมงาน OpenERP จัด "พัฒนาระบบ OpenERP เพื่อนำไปใช้จริง" ณ บริษัท เซนิธ เบบี้ แคร์ จำกัด อบรมเรื่องการใช้งานระบบโดยเน้นที่สอนการใช้งานจริง ลงมือปฏิบัติเเละติดตั้งจริง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกความต้องการของลูกค้า เเละเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น


 • ทีมงานทำการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการใช้งานจริงในองค์กร

 • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมพร้อมสำหรับการอบรมเรียบร้อย

 • บรรยากาศการอบรมในช่วงเช้า

 • ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือในการอบรม

 • ผู้เข้าอบรมลองใช้งานระบบ

 • ทางทีม อบรม ระบบ ERP ช่วยดูแลผู้เข้าอบรม

 • ทามทีม อบรม ระบบ ERP ช่วยดูแลผู้อบรมที่ใช้งานยังติดปัญหาอยู่

 • ทางทีม อบรม ระบบ ERP...

 • ทางทีม อบรม ระบบ ERP ช่วยดูแลในขณะที่ผู้เข้าร่วมอบรมลองใช้งานระบบ

 • ผู้เข้าร่วมตั้งใจฟังการใช้งานระบบ ERP

 • ผู้เข้าร่วมอบรมสอบถามเพิ่มเติมในระบบ ERP

 • ภาพหมู่คณะกับทางทีม อบรม ระบบ ERP และผู้เข้าร่วมอบรม