การจัด "อบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร" ครั้ง ที่ 29 ณ บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ในการจัดอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น การจัดการ การซื้อ, การขาย, CRM, การจัดการโครงการ, การผลิต, การจัดการคลังสินค้า, การบัญชี และทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบกิจการพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผู้ประกอบกิจการประเภทการผลิตอาหารแบบครบวงจร ผู้ประกอบกิจการประเภทจำหน่ายสินค้าวัสดุตกแต่งและของแต่งบ้าน  อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผู้ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ผู้ประกอบกิจการประเภทให้คำปรึกษาธุรกิจ  เกี่ยวกับการจัดการ การเงิน การผลิตและการตลาด  เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงในองค์กร เเน่นอนว่าเนื้อหาการอบรมยังคงอัดเเน่นไปด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP และระบบ E-commerce เพื่อการนำไปใช้งานจริงในองค์กร หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในการรับเข้าการอบรมครั้งถัดไปได้ที่ ลงทะเบียนอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร เลยค่ะ

 


  • ผู้ร่วมอบรมถามคำถามหรือข้อสงสัยกับทางวิทยากร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • ผู้ร่วมอบรมถามคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้งานกับทางวิทยากร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมอบรมถามคำถามหรือข้อสงสัย

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ ERP สำหรับองค์กร

  • บรรยากาศขณะอบรมการนำ Odoo11 ใช้งานระบบ