ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด มีโอกาสเข้าไปอบรมการใช้งาน MD-CRM ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยทีมงาน CRM ของบริษัทที่มีความเชียวชาญและประสบการณ์ทางด้านระบบจัดการและบริหารงานในองค์กรเป็นอย่างดี ซึ่งงานอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามกำหนดการที่วางเอาไว้ ระบบ CRM เป็นระบบที่ทำความเข้าใจได้ง่ายลูกค้าสามารถใช้งานและเข้าใจระบบได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ระบบยังตอบโจทย์การทำงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เมื่อระบบมีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนธุรกิจจึงเดินเนินไปได้อย่างราบรื่น


  • ทีม MDSOFT ทดสอบระบบไปพร้อมกับลูกค้า

  • ทั้งทีม MDSOFT และลูกค้าตั้งใจใช้ระบบกันน่าดู

  • บรรยากาศขณะติดตั้งและใช้งานระบบ

  • ทีม MDSOFT พูดคุบกับลูกค้าอย่างเป็นกันเอง...

  • ทุกคนทดลองใช้งานระบบ ERP หรือ Odoo อย่างสนุกสนาม

  • ภาพบรรยากาศในห้องประชุม ทุกคนตั้งใจมาก

  • แนะนำความสามารถที่จะนำระบบ ERP หรือ Odoo เข้าไปใช้งานจริงในองค์กร

  • ทีมงาน MDSOFT เตรียมตัวอย่างข้อมูล MD-CRM...