การจัด "อบรมเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์" ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัทเอ็ม.ดี.ซอฟท์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส้รางความเข้าใจพื้นฐานของการใช้งาน Joomla, JoomShopping เข้าใจโครงสร้างต่างๆ ไปจนถึงการใช้งานเว็บไซต์ขายของออนไลน์ และ Hosting Domain การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกต่างๆ


  • ทีมงานตอบคำถามพร้อมอธิบายให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  • ทีมงานบรรยายถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ

  • ทีมงานบรรยายถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ

  • ไขทุกข้อข้องใจของระบบให้ผู้เข้าร่วมอบรมฟัง

  • ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมพร้อมสำหรับการอบรมเรียบร้อย

  • ทีมงานบรรยายถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ

  • ทีมงานบรรยายถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ