ทางบริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด ได้นำทีมงาน OpenERP จัด "อบรม OpenERP เพื่อนำไปใช้จริง" ในวันที่ 30 มกราคม - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท เอเซ็ดคิง จำกัด (Azking Co.,LTD) ซึ่งได้มีการนำความสามารถของระบบ ERP เข้าไปใช้บริหารจัดการส่วนงานต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยทั้งนี้จะเน้นเรื่องระบบ Warehouse คลังสินค้าและบัญชีเป็นหลัก ซึ่งเป็นความสามารถหลักของระบบ ERP อยู่แล้ว โดยในงานจะอบรมตั้งแต่เรื่องการใช้งานระบบโดยเน้นที่สอนการใช้งานจริง ลงมือปฏิบัติเเละติดตั้งจริง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกความต้องการของลูกค้า

 
 
 

 • ทีมงานบรรยายถึงขั้นตอนการใช้งานระบบ

 • ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือและสนใจระบบอย่างมาก...

 • ผู้เข้าร่วมอบรมให้ความร่วมมือและเข้าใจระบบได้ง่าย...

 • ระหว่างรอผู้เข้าร่วมอบรม ทีมงานเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมจริง

 • ถามมา - ตอบไป พร้อมสาธิตการใช้งานให้ดู

 • ไขทุกข้อข้องใจของระบบให้ผู้เข้าร่วมอบรมฟัง

 • ทีมงานรับฟังข้อข้องใจของผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระบบ

 • ทดสอบเตรียมความพร้อมของระบบ

 • ทดสอบการใช้งานส่วนต่างๆ ของระบบให้ผู้เข้าร่วมอบรม

 • ภาพบรรยากาศการฟังบรรยายของผู้เข้าร่วมอบรม

 • ภาพบรรยากาศการฟังบรรยายของผู้เข้าร่วมอบรม

 • ถามมา - ตอบไป พร้อมสาธิตการใช้งานให้ดู

 • เข้าถึงผู้เข้าอบรมแบบใกล้ชิด

 • ทดสอบการใช้งานส่วนต่างๆ ของระบบให้ผู้เข้าร่วมอบรม

 • บรรยากาศไม่ตรึงเคลียดสำหรับการอบรม

 • ผู้เข้าร่วมตั้งใจฟังบรรยายจากทีมงาน

 • ผู้เข้าร่วมอบรมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ERP

 • ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับระบบ แลัสามารถใช้งานได้จริง